Mapa stránek
 
Hlavní stránka (HOME):
a) odkazy na standardní obslužné stránky (O nás, O archivu "davu", Jak můžete přispět?, Kontakty a RSS)
b) rychlé fultextové hledání
c) vstup na seznam autorek
e) rubrika Novinky (informace o časovém průběhu obsahových změn databáze)
d) rubrika Servis (slouží kontaktu s uživateli)
e) rubrika Témata (témata, která se týkají více než jedné umělkyně a nelze je tedy zařadit pod konkrétní jméno)
f) prostor pro aktuální informace krátkodobého významu
 
Stránka seznam autorek:
Seznam všech autorek databáze, které byly redakcí imprimovány ke zveřejnění.
Každá autorka je zaznamenána příjmením, eventuálně druhým příjmením, jménem, roky narození a úmrtí, a oborem, ve kterém pracovala. U každé autorky jsou černé tečky, jejichž počet naznačuje hloubku zpracování záznamu autorky.
Seznam je možno řadit podle abecedy, podle roku narození a podle hloubky zpracování.
Každé jméno je aktivní a umožňuje prokliknutí do záznamu autorky
 
Stránka ZÁZNAM AUTORKY (AUTORKA):
a) biografická data autorky až do úrovně stručného encyklopedického hesla, pokud jsou tato data uložena v databázi
b) ukázky děl (až šest vybraných děl)
c) odkaz na KATALOG DĚL (Díla)
d) odkaz na DOKUMENTACI
e) odkaz na TEXTY
f) odkazy na jiné související internetové stránky
 
Stránka KATALOG DĚL:
Přehled děl autorky, která jsou evidována v databázi.
Z každého díla uvedeného v KATALOGU DĚL, je možné prokliknout se na stránku DÍLO, která se týká vždy už jen jednoho konkrétního díla.
 
Stránka DÍLO:
Údaje a fotografie nebo reprodukce díla, které jsou k dílu v databázi k dispozici.
 
Stránka DOKUMENTACE:
Dokumenty vztahující se k životu a dílu autorky, které jsou evidovány v databázi (scany, fotografie a podobně). Z každého dokumentu uvedeného na stránce DOKUMENTACE je možné se prokliknout na stránku DOKUMENT, která je věnována jednotlivému dokumentu.
 
Stránka DOKUMENT:
Konkrétní dokument nebo konvolut k sobě náležejících dokumentů.
 
Stránka TEXTY:
Seznam textů o autorce nebo o jejím díle, které jsou evidovány v databázi. Texty jsou většinou ve formátu html, pdf nebo word. Z každé položky seznamu je možno se prokliknout na stránku TEXT, která zobrazí konkrétní text v plném znění.
 
Stránka TEXT
Konkrétní text v plném znění.
 
Autorky:
Alšová - Svobodová Maryna
Ambrožová Vlasta
Arnsteinová Nelly
Autengruberová - Jedličková Hana
Bartoňková - Drábková Marie
Bendová Marie
Beráková - Vetchá Olga
Beránková - Ducháčková Věra
Berglová - Kieswetterová Ludmila
Bernardová Lukášová Anna
Bérová - Šimíková Julie
Bláhová (Dušamír) Eliška
Bochořáková - Dittrichová Helena
Borovičková - Podpěrová Blažena
Boudová - Suchardová Anna
Brandeisová Antonie
Brandová Olga
Brandýsová Arna
Braunerová Zdenka
Broftová - Piťhová Helena
Bukovac - Javorski Ivanka
Burghauserová Zdeňka
Burghauserová Jarmila
Černovická Luisa
Čížková Dagmar
Dicker- Brandeisová Friedl
Dítětová - Petráková Cyrila
Dohnalová - Pešanová Vlasta
Dokoupilová Milada
Dostalová Hana
Dostalová Marie
Durasová - Kopfová Mary
Durová - Jánská Ludmila
Dvořáková - Kopalová Růžena
Dysmasová Vilemína
Ehlerová Marie
Emingerová Helena
Fischerová - Kvěchová Marie
Fořtová -Šámalová Pavla
Fridrichová - Železňáková Věra
Galimberti - Provázková Marie
Gardavská Marie
Guthová Hella
Hachla - Myslivečková Valeria
Havlíková Věra
Helclová - Horáková Ludmila
Heritesová Zdeňka
Hirschová Edita
Hlobilová - Mrkvičková Marie
Hodáková - Zelniziová Arnoldina
Hojdarová K.
Horálková Gabriela
Horová - Kováčiková Julie
Hrušková - Ježková Bohumíra
Hulíková Adéla
Jelínková - Jirásková Božena
Jenšovská Aloisie
Jičínská - Laichterová Věra
Jirásková - Havlíčková Marta
Jiřincová Ludmila
Jiroutová - Alexandrová Ludmila
Johnová Helena
Kaplická - Florová Jiřina
Kašparová - Riegrová Albína
Kazdová - Hirková Milada
Kirschner Marie
Klenková Jaroslava
Klímová Lucie
Knížková Vilemina
Komrsová Milena
Kopecká- Hoffstädterová Žofie
Kraťochová Jožka
Krčmářová - Křížková Julie
Kuhnová - Komancová Božena
Kulhánková - Wagnerová Marie
Kvapilová Božena
Kybalová - Tolmanová Ludmila
Laukota Hermína
Liebscherová - Havlíčková Berta
Loewenstein Emma
Machulková - Dvořáková Marie
Macková Anna
Magnard - Vlachová Ondine
Mánesová Amálie
Mařáková Pepa
Marešová Milada
Marková Cecilie
Matějovská-Fišárková Božena
Maternová - Ržiwnatzová Fína
Maxová - Ehrlerová Louisa
Melková Ondrušová Ludmila
Melzerová Marie
Mezerová - Winterová Julie
Morstadtová Anna
Muchová Ella
Nejtková (Neytková) Anina
Nekolová Jarešová Augusta
Neubertová Marie
Nevolová Božena
Osnaghi Josefina
Paličková - Mildeová Emilie
Passerová Marie
Peschová - Thielová Inge
Piepenhagenová - Weyrother - Mohr Charlotta
Plesingerová - Božinová Anna
Plischkeová -Fleissnerová Editha
Podhajská Minka
Podzemná - Suchardová Anna
Pokorná Ludmila
Pokorná - Purkyňová Růžena
Pošepná Božena
Procházková Linka
Radnitzová - Schroetterová Charlotta
Roškotová Anna
Roškotová - Pifhová Helena
Rosová - Vokálková Anna
Rousová - Vicenová Pavla
Rožánková - Drábková Marta
Ryšavá - Kačírková Jožka
Salichová Helena
Schäffnerová Kateřina
Schmidtová - Masliková Natálie
Schnablová - Macešková Marie
Scholzová - Železná Helena
Schwarzerová - Kriseová Zdenka
Šedivá Emanuela
Sequensová Anna
Serbousková - Sedláčková Marie
Sieburgerová Frieda
Šimerová - Martinčeková Ester
Šimková -Elgrová Milena
Šindlerová Milada
Smrčková Ludvika
Solarová - Vejrychová Božena
Špálová - Benešová Milada
Šrámková Helena
Stefanová Pravoslava
Štěpánková-Moudrá Marie
Študentová - Ježková Sylva
Suchardová - Brichová Anna
Svobodová - Beránková Pavla
Svolinská - Veselá Marie
Teinitzerová Hoppe Marie
Tonderová - Zátková Sláva
Toyen (Čermínová Marie) Marie
Urbanová Růžena
Urbanová Antonie
Urbanová - Mikanová Ela
Urbanová - Zahradnická Marie
Uzlová Milča
Vlková Hedvika
Vobišová - Žáková Karla
Vohánková Božena
Voldřichová - Ajmová Blanka
Vondráčková Slávka (Jaroslava)
Vořechová - Vejvodová Marie
Vorlová - Vlčková Zdenka
Vostřebalová - Fischerová Vlasta
Vrbová - Kotrbová Vilma
Vrbová-Štefková Miroslava
Wichterlová - Stefanová Hana
Wiesnerová Helena
Zábranská Jarmila
Zaorálková Hedvika
Zemanová - Procházková Julie
Zezulová - Bízková Helena
Zlatníková - Mikanová Marie
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.