AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Jirásková - Havlíčková Marta
(1898 - 1981)
sochařka 
 
 
 
 
Narození:
3/7/1898, Praha
 
Úmrtí:
3/16/1981, Praha
 
Studia:
Uměleckoprůmyslová škola 1919, prof. Drahoňovský, Zálešák, Španiel
akademie v.u. v Praze, Štursa
1924-1925 Paříž
 
Členství:
SVU Mánes 1928-1949
 
Výstavy:
od r. 1926 členské výstavy S.V.U. Mánes
1937 Paříž
1937 bienále v Benátkách
1934 Hradec Králové
1958 EXPO

Společné:
1940 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1942 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1943 Umělci národu 1943, Praha
1943 Mánes 1943, Mánes, Praha
1945 Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea památníku osvobození, Výstavní síň jednoty umělců výtvarných, Praha
1945 Mánes 1907 - 1938. Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze, Mánes, Praha
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtv. umění, Praha
1952 SČVU III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1959 - 1960 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1965 Sochařská bilance 1955 - 1965, Olomouc, Olomouc
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha
1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
1971 Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc
1972 Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie V. Špály, Praha
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa, Praha
1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci.
1979 České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vlt.
1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
 
POZNÁMKY:
S Mary Durasovou první žena přijatá do Štursovy školy

1925, 1931 stipendium min. školství pro stud. pobyt v Paříži

Ceny:
1935 Tyršova cena
1933 a 1941 Čest. uznání čes. akad. věd a umění
1937 Světová výstava v Paříži, Stříbrná medaile
1967 Čestné uznání na 1. Pražském salonu
1968 Zasloužilá umělkyněve sbírkách NG Praha

glazované medailonky na věžových domech v Kladně
LITERATURA:
Halířová-Muchová,M.: Portrétní tvorba (Odeon 1981)
Československý biografický slovník (Academia,Praha 1992)
Kdo je kdo v Československu (1.díl,Praha 1969)
Malá československá encyklopedie (Academia, Praha 1986)
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.
Půlakt "Martička"
Dětský portrét (Milada Chmelová)
Dívka
Portrét sochaře Bendy
Skica k portrétu
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.