AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Kazdová - Hirková Milada
(1911 - ?)
malířka, grafička 
 
 
 
 
Narození:
8/14/1911, Taškent v SSSR
 
Studia:
Ukrajinská akademie v Praze (J. Kulc)
AVU Praha, Loukota, T. F. Šimon
 
Pobyty:
Studijní pobyty ve Francii, Itálii, Jugoslávii, Německu, Rumunsku. 
 
Cesty:
studijní cesty do Francie, Itálie, Jugoslávie, NSR a Rumunska
 
Členství:
členka SČUG Hollar
 
Výstavy:
člen. výstavy "Hollara" od r. 1938
pravidelně obesílá výstavy pořád. Kult. radou, Zlínské salony
členské výstavy UB
1952 a 53 výstav čs. grafiky ve Vídni a severských zemích
 
POZNÁMKY:
navrhovala poštovní známky
Portrét paní Bednářové
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.