AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Bochořáková - Dittrichová Helena
(1894 - 1980)
malířka, grafička, autorka cestopisných fejetonů, prozaička 
 
hloubka zpracování •••••
 
 
 
Narození:
7/31/1894, Vyškov na Moravě
 
Úmrtí:
3/28/1980, Brno
 
Studia:
1919 - 1922 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Brömse, grafická speciálka). 1923 studovala v Paříži francouzskou grafiku jako stipendistka.
 
Cesty:
1923 státní cestovní stipendium do Paříže - stud. moderní francouzské grafiky. Četné cesty do ciziny: Londýn, severoevropské přístavy, New York, Alpy, Řecko, Rusko, Turecko. Cesty se promítly nejen do výtvarné práce, ale také do cestopisů, na kterých spolupracovala (s manželem dr. Vladimírem Bochořákem).
 
Členství:
KVU Aleš v Brně (zakládající členka), Kruh výtvarných umělkyň, Nezávislí umělci v Paříži, Blok výtvarných umělců moravskoslezských a Svaz čsl. výtvarných umělců.
Vystavovala s SČUG Hollar jako host.
 
Výstavy:
Od r. 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých. 1922, 1924 a 1926 Krasoumná jednota v Praze. Samostatné výstavy: Moravská Ostrava, Piešťany, Prostějov, Jihlava, Kroměříž. Zahraniční výstavy: Paříž, Antverpy, Vídeň, Curych, Chicago, New York.
 
POZNÁMKY:
Až do druhé poloviny 20. let se věnovala výhradně tvorbě grafické. V raném období nachází nejsilnější inspirační zdroj v biblických motivech, později v sociální tematice, obsáhlá je také tvorba věnující se současnosti (kniha dřevorytů Z mého života). Bochořáková ovládala všechny grafické techniky, ale nejvlastnější jí byl dřevoryt a linoleoryt, v nichž dociluje silného dramatického napětí kontrasty bílé a černé barvy. Rovněž kvůli zrakovým obtížím se od 40. let zabývala převážně malbou.

Vedle výtvarné tvorby byla činná také literárně. Psala cestopisy, jejichž témata získávala během svých cest po světě (Dojmy ze SSSR, Mezi dvěma oceány). Její románovou tvorbu reprezentují knihy Příboj, Nalomená větev nebo Ve znamení kola a draka.
Přejato z webových stránek města Vyškov.
ODKAZY:
Životopis Bochořákové z webu Městského úřadu ve Vyškově
Malíř, nebo malířka: Helena Bochořáková-Dittrichová (1894 - 1980), sestavila Martina Pachmanová, ŽENY GENDER & MODERNÍ UMĚNÍ
LITERATURA:
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.
Hráz
Brněnská krajina
Krajina
Z knihy Dojmy z SSSR
Soubor Nový zákon
Z knihy New - York
Na Žních
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.