AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Vondráčková Slávka (Jaroslava)
(1894 - 1986)
designérka, textilní výtvarnice 
 
 
 
 
Narození:
1/5/1894, Praha
 
Úmrtí:
3/10/1986, Pyšely
 
Studia:
Vyšší dívčí škola v Praze a v Linci
Soukromá malířská studia v Praze, Paříži a Berlíně, Skotsku.
Tkalcovství a návrhářství studovala soukromě u lidových tkalců v Podkrkonoší, v Mnichově a ve Francii (u firmy Rodier v Paříži).
 
Členství:
Levá fronta
Svaz československého díla
Svaz československých výtvarných umělců
Český fond výtvarných umění (ČFVU)
Europäische kunstgewerbe 1927
od 1952 členka Svazu užitého umění a průmyslových výtvarníků

 
Výstavy:
pravidelné bytové výstavy Svazu čs. díla v Praze

Společné:
1929 Brusel
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1957 Praha - současné textilní umění
1961 Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení KSČ, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1969 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha
1978 Český funkcionalismus 1920 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978 Český funkcionalismus 1920 1940, Moravská galerie v Brně, Brno
 
POZNÁMKY:
Zabývala se studiem lidového textilu na Slovensku, v Rusku a na Kavkazu.
V letech 1926-1948 měly spolu s Boženou Pošepnou textilní ateliér v Praze na Karlově náměstí. Zabývala se především tkaným textilem, modrotiskem a filmovým tiskem. Spolupracovala s Otti Berger z Bauhausu v Desavě. Pod jejím vlivem začala používat umělá vlákna.

V letech 1927-1929 byla ředitelkou Artělu. Spolupracovala s Uměleckou besedou a Devětsilem. Aktivně se zapojila do činnosti Svazu československého díla. Rovněž se angažovala v politických spolcích: Levá fronta, Syndikát ženské pracující inteligence a dále ve spolcích na pomoc emigrantů před fašismem z Německa a Rakouska.

Po roce 1948 pracovala v Ústředí lidové a umělecké výroby (ÚLUV).

LITERATURA:
50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví / Mezníky vývoje v letech 1918-1968. Katalog. ČVU, Praha (nedat.).
Současné textilní umění. Katalog. SČVU a ministerstvo školství a kultury, Praha 1957.
Hetteš, K.: Vzpomínání o životě a práci Slávky Vondráčkové. In: Tvar 1964, XV, č. 4. Kolektiv: Slovník zakázaných autorů 1948-1980. SPN, Praha 1991.
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993.
Knapík, J.: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Libri, Praha 2002.
Horová, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. academia, Praha 2006.
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.