AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Vořechová - Vejvodová Marie
(1889 - 1974)
malířka, grafička 
 
 
 
 
Narození:
12/21/1889, Březnice u Zlína
 
Úmrtí:
Praha
 
Studia:
UMPRUM Praha 1904 - 1910 u prof. Schussera a Schikandera.
 
Rodina:
choť Čeňka Vořecha
 
Členství:
Umělecká Beseda od 1910, členka KVU
 
Výstavy:
1999 měla k životnímu jubileu výstavu akvarelů v Březnici na obecním úřadě.
vystavovala také v Užhorodě, Rokycanech, Brně, Miláně, Frenštátě, Bratislavě, Pardubicích (1935)

kolektivní výstavy
1920 Bratislava - keramika
1921 Brno - keramika v Kolibě
1925, 1935 s U.B. Praha - Tasovské akvarely
1936 výstavní síň Elán keramika, kresby, akvarely
1942 akvarely z Berounska a z březnice na Moravě - 39 prací z let 1940-1942, s ilustrovanými kresbami pro knihy
1942 Alšova síň U. B. "Podobizny"
1953 Praha, Slovanský ostrov, Členská výstava SČVU
1956 Ostrava, DU, Moravský lid a kraj ve výtvarném umění (1850-1920) 
POZNÁMKY:
V letech 1912-1914 vedla uměleckou dílnu lidové keramiky v Modré na Slovensku. Držitelka vyznamenání za vynikající práci. Zastoupena ve sbírkách NG v Praze, Muzea L. Štúra v Modre, MG v Brně a jinde.
LITERATURA:
Členská výstava 1953. Katalog. ÚSČSVU, II. krajské středisko Umělecká beseda, Praha 1953.
Svrček, J., B.: Moravský lid a kraj ve výtvarném umění (1850-1920). Katalog. Vydavatelství ÚV KSČ, Ostrava (nedat.).
(vc): Malířka květů a dětí. In: Lidové noviny 10.4. 1974.
Hlušička, J.: České moderní malířství v Moravské gelerii v Brně. Blok, Brno 1984.
Rusinová, Z. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - 20. storočie. SNG, Bratislava 2000.
Hvězda
Slepička
Děti
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.