AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Hlobilová - Mrkvičková Marie
(1903 - 1999)
malířka, grafička 
 
hloubka zpracování ••
 
 
 
Narození:
4/9/1903, Přerov na Hané
 
Úmrtí:
Praha
 
Studia:
UMPRUM, grafika - prof. Brunner, Kysela, Dítě. Absolvovala 1925.
 
Pobyty:
v letech 1927 - 1930 žila v Táboře, od r. 1930 v Praze 
 
Rodina:
Manžel hudební skladatel Emil Hlobil.
 
Členství:
Kruh výtvarných umělkyň
Syndikát výtvarných umělců
Umělecká beseda
Svaz československých výtvarných umělců
Unie výtvarných umělců
Jednota učitelů malířů
Český fond výtvarných umění (ČFVU)


 
Výstavy:
Autorské:
1975 Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů, zámek Přerov
1980 Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů, zámek Přerov
1980 Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1942 - 1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986 Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986, Galerie bratří Čapků, Praha

od r. 1936 vystavuje na výstavách s Kruhem výtv. umělkyň;
větší soubory v Přerově r. 1934,
souborná výstava obrazů v říjnu 1940 v síni umění "Hollara" v Praze
v Topičově saloně v květnu 1944;
pravidelně se účastnila svazových, spolkových a ostatních celostátních výstav;
účastnila se také výstav v zahraničí (např. 1938 - Bělehrad, Bukurešť, 1939 New York, 1967 - Tokio)
 
POZNÁMKY:
Dle Tomana narození 9. 4. 1904, ve slovníku vydaném výtvarným sdružením Chagall uvedeno datum narození 3. 5. 1903.
LITERATURA:
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.
Katalog autorský: 1980, Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů,
Večer na Hvaru
Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Dívka na otomanu
Kytice
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.