AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Melková Ondrušová Ludmila
(1897 - ?)
malířka 
 
 
 
 
Narození:
4/22/1897, Opava
 
Studia:
studia UMPRUM a AVU v Praze u prof. Nechleby.
 
Rodina:
manžel J. Melka
 
Cesty:
Francie, Itálie, Španělska, Korsiky, Dalmácie, Srbska, Makedonie
 
Výstavy:
pravidelné výstavy s manželem J. Melkou

kolektivní:
1921 Praha, Topičův salon
1923 Opava
1925 Paříž - Praha, Umělecká beseda - Benátky, Mezinárodní výstava
1946 Praha - výstavní sály Svazu Českého Díla a Hollar, výstava obrazů plastik
 
POZNÁMKY:
zastoupena ve sbírkách hl. města Prahy a Slezského zemského muzea v Opavě

ceny:
1927 Turkova cena města Prahy
1928 Cena nejktrásnější portrét
LITERATURA:
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993.
Na labské tůni
Jaro na předměstí
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.