AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Kulhánková - Wagnerová Marie
(1906 - 1983)
sochařka 
 
 
 
 
Narození:
9/25/1906, Hořice
 
Úmrtí:
10/7/1983, Hořice
 
Studia:
Sochařskokamenická škola v Hořicích,prof. Q. Kocian (1920/21 - 1923/24)
AVU, profesor Bohumil Kafka (1924 - 1929)
Ecole nationale des Beaux Art v Paříži
1926 a 1928 se soukromě vzdělávala v Paříži
 
Rodina:
Od roku 1932 provdána za sochaře Josefa Wagnera, syn malíř Josef Wagner. Otec Josef Kulhánek, sochař absolvent ateliéru Celdy Kloučka.
 
Cesty:
Studijní cesty do Německa, Řecka a Itálie
 
Členství:
SVU Mánes 1930-1949
 
Výstavy:
od r. 1929 se účastní člen. výstav S.V.U. Mánes v Praze
r. 1936, 1938 a 1939 obeslala Zlínský salon

Společná
1940 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1942 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1943 Umělci národu 1943, Praha
1943 Mánes 1943, Mánes, Praha
1945 Mánes 1907 - 1938. Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes Praha
1946 Mánes 1946, Mánes, Praha
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtv. umění, Praha
1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc
1986 Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)


 
POZNÁMKY:
r. 1928 dostala 1. cenu Hlávkovy nadace
Podobizna dítěte
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.