Přes veškerou naši snahu není vždy možné dohledat veškeré nositele práv k dílům, jež jsou zahrnuta do projektu „výtvarné umělkyně“. V případě, že jste nositeli těchto práv a my je s vámi řádně nevypořádali, přihlaste se laskavě občanskému sdružení Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s. za účelem nápravy situace a uzavření licenční smlouvy.
 
 
 
 
 
Výstava děl malířek první poloviny 20. století
 
Stať Z. Burghauserové pro Český rozhlas
dne 11. září 1934
 
Stať z roku 1935 publikovaná ve Sborníku Kruhu výtvarných umělkyň
 
 
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.