TEXY
Zpět na AUTORKU
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Burghauserová Zdeňka
(1894 - 1960)
 
Sylva Cidlinská, Zdenka Burghauserová (1894 - 1960)
Diplomová práce, UP Olomouc, 2005
Sylva Cidlinská, Zdenka Burghauserová (1894 - 1960)
Prameny, literatura a textové přílohy (osobní korespondence) k diplomové práci
Michael Třeštík, Čtyři sestry
Z připravované knihy esejů Slečny z Avignonu, Nakladatelství Gasset
Květiny na obraze
Přednáška Zdenky Burghauserové pro rozhlas dne 11. září 1934

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.